server update.

Discussion in 'ASTRO Rust' started by kraven Blood, Dec 17, 2015.

 1. kraven Blood

  kraven Blood ASTRO Private

  Server update. needs patch. asap . thanks.
 2. Luannguyen992

  Luannguyen992 ASTRO Private

  Thông tin khá bổ ích, mong mọi người sẽ đóng góp nhiều hơn thông tin dạng như thế này để forum thêm phần đa dạng.
 3. phuoc_phuoc5

  phuoc_phuoc5 ASTRO Private

  Cám ơn vì bài viết hay và bổ ích

Share This Page